Na naszej Planecie dzieci w wieku 3-5 lat uczęszczające do grup przedszkolnych realizują program wychowania przedszkolnego zatwierdzony przez MEN.

Ponadto wszystkie dzieci biora udział w następujących zajęciach:

Język angielski

Podczas nauki języka obcego bardzo ważny jest codzienny kontakt z tym językiem, aby dobrze utrwalić poznane słówka i zwroty oraz przyzwyczaić się do stosowania ich na co dzień. Dlatego wszystkie dzieci przedszkolne na naszej Planecie mają zajęcia z angielskiego każdego dnia.

Zajęcia ceramiczne

Na zajęciach odbywających się pod okiem artysty plastyka, pani mgr Elżbiety Filipkiewicz, dzieci tworzą własne cudowne dzieła ceramiczne. Mają w ten sposób możliwość zapoznania się z bardzo ciekawą techniką plastyczną, zaobserwowania kolejnych etapów tworzenia w glinie (lepienie, biskwitowanie, glazurowanie i wypalanie) oraz stworzenia niepowtarzalnych prezentów dla bliskich a także pamiątek z przedszkola, które mają szansę przetrwać długie lata :)

Raz do roku staramy się także organizować warsztaty plenerowe.

Konsultacje z logopedą

Nasze przedszkola na stałe współpracują z logopedą, panią mgr Joanną Milczarską, która przeprowadza konsultacje, zaleca zindywidualizowane ćwiczenia (także domowe), monitoruje postępy a w trudnych przypadkach kieruje na specjalistyczne leczenie. Pani Joanna doradza również paniom wychowawczyniom, jakie ćwiczenia przeprowadzać z dziećmi w przedszkolu.

Ćwiczenia logopedyczne – „Gimnastyka buzi i języka”

Podczas ćwiczeń pracujemy nad prawidłowym rozwojem narządu mowy. Jest to szczególnie ważne w wieku przedszkolnym w celu uniknięcia wad wymowy. Ćwiczenia wykonujemy z wszystkimi dziećmi w trakcie codziennych zajęć, jako uzupełnienie konsultacji logopedycznych (oczywiście bierzemy pod uwagę wskazówki logopedy, co do rodzaju ćwiczeń).

Zajęcia plastyczne

Staramy się, aby zajęcia plastyczne w naszym przedszkolu były szczególnie ciekawe. Pragniemy, aby dzieci nie tylko rozwijały się plastycznie, ale jednocześnie odkrywały świat i eksperymentowały.
Dzieci tworzą zarówno prace indywidualnie, jak i grupowo, stosując różne techniki plastyczne: rysunek, malowanie na różnych podłożach (płótno, szkło itp.), lepienie, prace przestrzenne z wykorzystaniem różnych tworzyw, kolaże i inne. Przy okazji doskonalą zdolności manualne i rozwijają wyobraźnię, uczą się planować prace plastyczną i dobierać techniki odpowiednio do swoich potrzeb.

Zajęcia muzyczne

Podczas zajęć muzycznych dzieci osłuchują się z różnymi rodzajami muzyki (poważnej, ludowej itp.) a także śpiewają piosenki, ćwiczą rytmy oraz poznają instrumenty muzyczne.
Nasze przedszkola nawiązały współpracę z p.Aliną Zwoźniak, znaną wrocławską kompozytorką i propagatorką muzyki wśród dzieci i dorosłych. Dzięki comiesięcznym koncertom w przedszkolu, dzieci mają okazję zobaczyć na żywo instrumenty muzyczne i dowiedzieć się, skąd bierze się dźwięk.

Gimnastyka

Zajęcia ruchowe rozwijające koordynacje ruchową, wzmacniające grupy mięśni odpowiedzialne za prawidłową postawę. Dzieci wykonują różne zestawy ćwiczeń: z elementami równowagi, czworakowania, rzuty, celowanie, podskoki. Podczas zajęć wykorzystujemy przybory takie, jak skakanki, obręcze, piłki, woreczki i inne.

Bajkoterapia

Wszystkie dzieci lubią słuchać bajek. Jak wykazały badania psychologów, czytając określone bajki można dziecku pomóc w wielu trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych, takich jak np. irracjonalne lęki lub pierwsze dni w przedszkolu. Bajkoterapia to także doskonała metoda relaksacyjna. Odpowiednio dobrane i opowiedziane albo przeczytane historie mogą doskonale wyciszyć, choćby przed snem, po dniu pełnym wrażeń lub pracy.

Zajęcia teatralne

Oprócz wystawianych kilka razy do roku własnych mini-przedstawień, dzieci mają możliwość zabawić się w kalambury, pantomimę i odgrywanie scenek. Daje im to możliwość ćwiczenia pamięci, współdziałania w grupie, przezwyciężania nieśmiałości i lęku. Poza tym jest to również forma aktywności fizycznej :)

Zajęcia taneczno-teatralne

Podczas zajęć taneczno-teatralnych przedszkolaki przełamują dotychczasowy schemat nauki głównie tańców ludowych i tradycyjnych. Tutaj stawiać będziemy na rozbudzenie w dzieciach poczucia rytmu i koordynacji ruchowej i stąd właśnie sięganie po tak efektowne gatunki jak hip-hop, rock and roll czy flamanco. Podczas pracy nad wybranym gatunkiem tańca każda grupa nie tylko poznaje układy, rytm, motorykę, lecz również jego historię i charakterystyczne stroje. Ale to nie będzie jedyna aktakcja. W trakcie części teatralnej zajęć przedszkolaki angażowane będą do rozmaitych ról w grupowych inscenizacjach. Poznają też świat teatru, rekwizytów, charakteryzacji, kostiumów, czy wreszcie prawdziwych lalek teatralnych. To dopiero będzie frajda :)