Dodatkowe dni wolne w przedszkolu w roku szkolnym 2023/2024 (oprócz dni ustawowo wolnych od pracy):