Na naszej Planecie najważniejszym skarbem są dzieci.

Dbamy o to, by czuły się tutaj przede wszystkim szczęśliwe i bezpieczne. Rozumiemy, że zabawa jest w gruncie rzeczy dla dziecka mozolną pracą nad samym sobą i stałym zdobywaniem potrzebnych doświadczeń. Dlatego też pragniemy, by mogły poznawać świat wszystkimi zmysłami, z wrodzoną im dociekliwością i spostrzegawczością a także zachęcić je do dalszych poszukiwań. Zdajemy sobie sprawę, że każde dziecko jest inne, wyjątkowe i dlatego przykładamy dużą wagę do tego, by każde dziecko traktować tak, by do niego dotrzeć i pomóc mu dostrzec jego własne mocne strony a zarazem pokonać słabości. Wierzymy, że rolą wychowawcy nie jest chronienie dziecka przed światem, ale umiejętne ukazywanie mu coraz to nowych aspektów życia tak, by stawało się coraz bardziej samodzielne i by do tego, co nowe i nieznane podchodziło z zaciekawieniem a nie ze strachem.

Uważamy się również za wyjątkowo szczęśliwych, mogąc obserwować, jak pod naszym okiem dzieci stają się małymi ludźmi. Szczęśliwych o tyle bardziej, że możemy spotkać tak wiele różnych osobowości, z których każda nie tylko czerpie z wiedzy, którą my staramy się im dać, ale także bardzo istotnie ubogaca nas samych. Bardzo często bowiem dziecięce postrzeganie świata jest o wiele trafniejsze, szczersze i tym samym prostsze niż to, jakim my – dorośli – go widzimy.

Jak pisał J.Korczak: „My wychowujemy was, ale i wy nas wychowujecie".