Przedszkole "Planeta Skarbów" działa i wychowuje wasze pociechy już od ponad 10 lat. Jesteśmy otwarci od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 - 17:00. Zawsze możecie do nas zadzwonić pod numer 793 927 816 lub 609 485 084, a znajdziecie nas na ulicy Kamieńskiego 247 we Wrocławiu.

Informacja dotycząca OPŁAT

Zgodnie z uchwałą nr  LVII/1513/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 września 2022 roku ustala się, że od 1 października 2022 roku świadczenia w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie. Bezpłatne nauczanie, opieka i wychowanie dla każdego dziecka rozpoczyna się w momencie jego przyjścia do przedszkola
 
Od 1 września 2023 roku zgodnie z uchwała nr LXIX/1791/23 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 czerwca 2023 roku ​obowiązuje oplata w wysokości 1,30 zł (słownie: jeden złoty 30/100 groszy) za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

Wyżej wymieniona opłata nie ma zastosowania do dzieci, które odbywają roczne przygotowanie przedszkolne.

Przedszkole prowadzi ewidencję przyjścia i wyjścia dziecka z placówki.
 
Rodzice/opiekunowie prawni w razie deklaracji korzystania przez dziecko z wyżywienia, zobowiązują się do uiszczania opłat z tytułu korzystania przez dziecko z wyżywienia w Przedszkolu. Wysokość stawki żywieniowej w roku 2023/2024 wynosi 20 (słownie: dwadzieścia) złotych dziennie. W ramach tej opłaty Przedszkole zapewnia: śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek.

Należności za pobyt dziecka w przedszkolu oraz opłatę za wyżywienie należy wpłacać na konto: 83 1020 5242 0000 2402 0192 3739 zgodnie z rozliczeniem wysyłanym do Rodziców na podany w umowie adres mailowy.
 
Na podstawie  Uchwały Nr XX/405/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 stycznia 2016 r. oraz Uchwały Nr IX/222/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 25 maja 2019 r. oraz Uchwały nr LVII/1513/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę informujemy, że  istnieje możliwość zwolnienia z opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym realizację bezpłatnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego  Zwolnienie takie dotyczy wyłącznie  Rodziców (opiekunów prawnych) posiadających co najmniej troje dzieci w wieku do 24 lat pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym. 
 
Rodziców zainteresowanych takim zwolnieniem prosimy o wypełnienie i dostarczenie do przedszkola wniosku o zwolnienie z opłaty stałej. Wniosek w zakładce Rekrutacja/Formularze do pobrania.
 
Do zwolnienia z opłaty nie jest wymagana Karta Dużej Rodziny. 
 
Dostarczenie podpisanego wniosku do 30 września jest niezbędne do zwolnienia z opłaty stałej i będzie skutkowało nienaliczaniem tej opłaty już za miesiąc wrzesień. W miesięcznych rozliczeniach będziecie Państwo otrzymywali wyłącznie naliczenia za wyżywienie. 
 
Przypominamy, że zwolnienie z opłaty stałej bez zmian obowiązuje w przypadku dzieci uczęszczających do zerówki.