Przedszkole Publiczne "Planeta Skarbów"
ul. Kamieńskiego 247
51-180 Wrocław 
 
e-mail: sekretariat@wyspa.skarbow.pl
Tel609 485 084
 
Sala na górze: 793 927 816
Sala na dole: 721 927 816 
 
Numer konta: 
PKO BP O 4 we Wrocławiu
83 1020 5242 0000 2402 0192 3739